Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi 18032022

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy zaprasza  wykonawców do składania ofert na wykonanie  wylewki samopoziomującej wraz z wymianą  wykładziny w dwóch pomieszczeniach w  salach  zajęć lekcyjnych w budynku szkoły Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Szczegółowy opis przedmiotu usługi opisany w załączniku 1 oraz formularz ofertowy do edycji.

Oferty należy nadesłać do 01.04.2022r. do godziny 15:00.

 

Dokumenty do oferty: