Kadra ZPO

W szkole opiekę nad uczniami i wychowankami sprawuje 57 nauczycieli i wychowawców. Są to nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym i posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kadra zarządzająca:

mgr Ryszard Baszuk – dyrektor Ośrodka

mgr Mirosława Horzela-Skrzypek –wicedyrektor d/s MOW

mgr Tadeusz Leśko –wicedyrektor Ośrodka d/s SOSW

Nauczyciele:

 1. Augustyniak Marek
 2. mgr Bratek Mirosław
 3. mgr Chojecka Dorota
 4. mgr Dziergas Anna
 5. mgr Góra Anna
 6. mgr inż. Hajduk Bogdan
 7. mgr inż. Hajduk Ewa
 8. mgr Hemon Alina
 9. mgr Janicka Sylwia
 10. mgr Knet Karina
 11. mgr Kossakowski Sławomir
 12. mgr Kubiszok Ewa
 13. mgr Lepich Małgorzata
 14. mgr Maciaszczyk Alina
 15. mgr Malcherczyk Jan
 16. mgr Podyma Andrzej
 17. mgr Podyma Małgorzata
 18. mgr Przybyłek-Prus Ewa
 19. mgr Reczek Joanna
 20. mgr Siciak Tomasz
 21. mgr Sklebic Maria
 22. mgr Szymkowiak Marzena
 23. mgr Urbaniec Joanna
 24. mgr Walichowski Marek
 25. Zielińska Małgorzata

Wychowawcy internatu:

 1. mgr Botor Danuta
 2. mgr Frystacka Estera
 3. mgr Dobrowolski Andrzej
 4. mgr Gągalska Joanna
 5. mgr Janik Agnieszka
 6. mgr Kamiński Marcin
 7. mgr Kita Aleksandra
 8. mgr Konobrocka – Mikulska Agnieszka
 9. mgr Kremser – Kossakowska Dorota
 10. mgr Lejżak-Janiszewska Barbara
 11. mgr Marczewska Krystyna
 12. mgr Martuszewska Izabela
 13. mgr Motyka Tomasz
 14. mgr Olejnik Danuta
 15. mgr Szajna Ewelina
 16. mgr Tryczyńska Joanna
 17. mgr Wieczorek Katarzyna
 18. mgr Witek Paweł

Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną oraz opieką

 1. mgr Anna Kremser-pedagog szkolny
 2. mgr Nowak Danuta-pedagog szkolny
 3. mgr Murlowska Monika-psycholog
 4. mgr Piwowar Karolina-psycholog
 5. mgr Proczka-Śnieżek Zofia-psycholog
 6. mgr Wiener Anita-logopeda
 7. mgr Gruszkowska Ewelina-opieka w świetlicy

W Ośrodku zatrudnionych jest 31 pracowników administracji i obsługi.

Wielkość liter