XX Przegląd Twórczości Artystycznej

23 listopada, po blisko czteroletniej przerwie, deski sceny zdzieszowickiego kina „uginały się” pod stopami uczestn

ików jubileuszowego XX Przeglądu Twórczości Artystycznej, którzy wywijali w myśl motta „Królewski Jubileusz”. Organizatorem imprezy był Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. Na scenie swoje umiejętności pre

zentowali uczniowie szkół specjalnych z całego województwa. Mieliśmy okazję obejrzeć reprezentantów Krapkowic, Zawadzkiego, Kadłuba,  Grodkowa, Kluczborka, no i oczywiście Leśnicy. Oprócz wspomnianych tanecznych wywijasów, mogliśmy podziwiać umiejętności wokalne, instrumentalne, recytatorskie oraz teatralne. Jak co roku zabawa była przednia, tym bardziej, że sprzyjały temu warunki wypożyczonej sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

Tradycyjnie już honorowy patronat nad Przeglądem objął starosta strzelecki – pan Józef Swaczyna. Oczywiście taka impreza nie mogłaby się obyć bez hojności sponsorów. W tym roku darczyńcami byli: Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  w Leśnicy, Apteka „Pod lipami”, firma TRANSANNABERG, firma „Secura” spółka z o.o. ze Zdzieszowic oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Projekt okolicznościowego znaczka wykonał pan Tomasz Lepich. Wszystkim wspomagającym serdecznie dziękujemy!!!

A skoro była mowa o sponsorach to należałoby też wspomnieć o nagrodach. Tradycyjnie już jednakowych dla wszystkich – dla nas bowiem każdy stający na scenie jest zwycięzcą. W tym roku występujące zespoły zostały nagrodzone zostały pomocami do prowadzenia zajęć artystycznych i sportowych. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe znaczki oraz dyplomy.

Uwieńczeniem dnia, jak co roku, był smaczny obiad w stołówce ZPO w Leśnicy.