Gala „Działaj lokalnie”

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie przywitał nas pięknym wystrojem i wprowadził w atmosferę świąteczną. A to za sprawą gali Działaj Lokalnie, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2023r.  Była ona była podsumowaniem realizacji projektów Działaj Lokalnie w roku 2023r. Przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach pani Marii Hajduk oraz pana Sławomira Kossakowskiego mieli zaszczyt i przyjemność gościć na uroczystości. Nasze stowarzyszenie zaprezentowało realizowany projekt budowy ścieżki sensorycznej „Ku lepszej przyszłości”. Mieliśmy także możliwość zapoznania się z innymi ciekawymi projektami pozostałych grantobiorców, wymienić doświadczenia oraz poznać wielu ludzi angażujących się w sprawy swoich lokalnych społeczności. Nasze oczy cieszyły piękne prace, które były wykonane przez koleżanki i kolegów w ramach realizowanych projektów.

W ramach  Działaj Lokalnie został także ogłoszony konkurs „Opowiedz”, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  Konkurs miał na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania i promowania realizowanego grantu. Miło nam poinformować, iż przygotowany przez Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne film zdobył uznanie komisji oceniającej i uplasował się na drugim miejscu. Z tej okazji mieliśmy przyjemność odebrać gratulacje wraz z nagrodą rzeczową.

Trzymajcie kciuki bo film wędruje dalej i będzie walczył w realizacji z projektami z całego kraju.