Klocki LEGO® Education SPIKE™ Prime i Essential

Na lekcjach techniki uczniowie z klasy VIII i VII pracowali używając klocków LEGO®
Education SPIKE™ Prime i LEGO®, wykorzystując metodę pracy projektowej STEAM
łączącą: naukę (S), technologię (T), inżynierię (E), sztukę (A) i matematykę (M) w celu
budowania kompetencji przyszłości. Uczniowie podczas 45 minutowej pracy zbudowali
wspaniałe modele, chętnie ze sobą współpracowali i zdobyli nowe umiejętności poprzez
udział w kreatywnej zabawie. Klocki LEGO® Education SPIKE™ Prime i Essential
zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości umożliwiają naszym uczniom
rozwijanie kompetencji z zakresu robotyki i programowania, ale również pracy
zespołowej i projektowej.
Otrzymaliśmy wsparcie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach zajęć
rozszerzających korzystamy z zestawów do robotyki – LEGO SPIKE PRIME  wraz z
tabletami LENOVO wykorzystywanymi do programowania stworzonych zestawów, a które
zakupiliśmy w ramach powyższego wsparcia finansowego. Rozbudowujemy pracownię robotyki
Przed nami godziny konstruowania i programowania, a więc logicznego myślenia + dobrej
zabawy