Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki

Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej biorą udział w II edycji projektu edukacyjnego „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki, którego organizatorami są Sabina Piłat oraz Grupa MAC S.A. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Działania podejmowane w ramach projektu realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Projekt składa się z ośmiu modułów. Każdemu z modułów przypisane są wymagania szczegółowe wchodzące w skład treści kształcenia przede wszystkim z zakresu edukacji matematycznej, ale także edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej.

Nasi uczniowie zrealizowali pierwszy moduł projektu „Matematyka na drodze” podczas, którego przekonali się, że matematykę można odnaleźć w elementach związanych z ruchem drogowym.