Zunifikowany Turniej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych w Głogówku

29 marca w Głogóku uczestniczyliśmy w Opolskim Turnieju Siatkówki Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. Zawodnikami byli uczniowie SOSW natomiast w grze pomagały im partnerki z naszego MOW-u. Udział w tego typu rywalizacji  był dla wszystkich nowym pozytywnym doświadczeniem. Gratulujemy udziału i…III miejsca.