Międzynarodowe sprzątanie świata z Erazmusem+

20.09.2021r. uczniowie ZPO Leśnica w ramach projektu „Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska ” wzięli udział w „Międzynarodowym sprzątaniu świata”.
Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem zbierali i segregowali odpady z terenu ośrodka, ulic Leśnicy, a także z najtrudniejszego terenu, który jest dzikim wysypiskiem – za mostem.
Tym samym pokazali, że chcą być odpowiedzialni i troszczą się o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi, podejmując działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu.