Warsztaty biologiczno-chemiczne

Uczennice szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego uczestniczyły w warsztatach biologiczno – chemicznych zorganizowanych przez panią Ewę oraz panią Anitę.  Tematem zajęć było „Biologiczno – chemiczne badanie wód”. Przed rozpoczęciem badań laboratoryjnych grupa wyruszyła w teren w celu zebrania próbek wody do analizy. Uczennice dokonały dokładnej wizji lokalnej miejsca poboru próbek wody. Informacje dotyczące roślinności na brzegu, barwy wody, zapachu, czy prędkość przepływu odnotowały w arkuszu obserwacji. Po powrocie do budynku szkoły uczestniczki warsztatów podzieliły się na dwie grupy i przystąpiły do badania jakości wody. Korzystając z profesjonalnego sprzętu oraz odpowiednich odczynników zmierzyły zawartość: azotanów  NO3,   fosforanów PO4 , azotynów NO2, tlenu O2  oraz pH wody. Uzyskane wyniki zostaną zebrane i zaprezentowane niebawem 🙂