Mam wpływ – zdrowie w czasie pandemii

30 września zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów klas młodszych, którego celem było przypomnienie i utrwalenie informacji na temat koronawirusa SARS-Cov-2. Zajęcia rozpoczęto krótką prezentacją oraz pogadanką na temat obecnej sytuacji pandemicznej w Polsce i na świecie. Uczniowie mogli zobaczyć, jak ten groźny wirus wygląda, dowiedzieć się skąd się wziął i w jaki sposób przenosi się z człowieka na człowieka.  Wykazali się wiedzą dotyczącą objawów i przebiegu choroby COVID–19, a także zasadami postępowania, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusów.   Uczestnicy spotkania wykonali mapę myśli na temat „Mam wpływ, walczę z wirusem”, która została umieszczona na korytarzu szkoły. Na zakończenia każdy otrzymał książeczkę edukacyjną z zagadkami pt.”Koronawirus”.