Ogłoszenie

Działając na podstawie § 13 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 566 ) informuję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy w okresie od dnia 31 marca 2020 roku  do odwołania.

  1. Zespół pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 6.00
  2. Dyrektor oraz pracownicy administracji pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
  3. Numer telefonu do ZPO  77 4615216.
  4. Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email, komunikator internetowy). Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 4615216 wew.38.
  5. Opłaty za wszelkie czynności urzędowe wykonywane przez Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy winny być wnoszone na rachunek bankowy.
  6. Budynek administracyjny ZPO pozostaje otwarty dla petentów w poniedziałki i czwartki w godz.10.00-12.00.
  7. Sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz przez telefon.

 

Zapewniam Państwa , że dochowamy wszelkiej staranności, aby załatwiać wszelkie sprawy. Proszę jednak o wyrozumiałość.

Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
w Leśnicy