XVII Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

Istota konkursu sprowadza się do tego
by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

 

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma zorganizowali XVII Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych. Celem Konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego. Dnia 26 listopada 2019r. W Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Nysy, Kędzierzyna – Koźla, Kluczborka, Głogówka oraz Leśnicy. W Konkursie wzięło udział 13 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 14 zadań opracowanych przez organizatorów a opartych na umiejętności logicznego myślenia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań komisja wyłoniona wśród opiekunów przyznała trzy pierwsze miejsca dla najlepszych a pozostali uczniowie dostali wyróżnienia. Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do słodkiego wspólnego poczęstunku, który przygotował Pan Rafał Domeredzki z Piekarni Osiedlowej w Strzelcach  Opolskich. Sponsorami tegorocznego XVII Wojewódzkiego Gier Logicznych byli:

  • Program edukacyjny Erasmus +
  • Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy
  • Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice
  • Urząd Miasta i Gminy Leśnica
  • Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu
Małgorzata i Andrzej Podyma