Pierwsza pomoc medyczna

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielić pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie !

Tymi słowami 26 września 2019 roku rozpoczęliśmy spotkanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Aby łatwiej było zapamiętać kolejność czynności wykonywanych w trakcie udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy powstał ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA. Pokazuje on prawidłową kolejność czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększa szansę skutecznej pomocy: WEZWANIE POMOCY – WCZESNA RESUSCYTACJA – WCZESNA DEFIBRYLACJA – WCZESNA POMOC SPECJALISTYCZNA. Uczniowie klas młodszych mieli możliwość kolejny raz ćwiczyć praktyczne te umiejętności na fantomie.