Wielka Gra

W środę 28 listopada 2018r.  cała społeczność szkolna ZPO uczestniczyła w WIELKIEJ GRZE. Temat Wielkiej Gry brzmiał: „Maria Skłodowska wielka uczona 100 – lecia”. Zawodnikami gry byli przedstawiciele poszczególnych klas. Pozostali uczniowie zapewnili wspaniały i gorący aplauz uczestnikom gry. Ostatnie pytanie zawodów dotyczyło eksperymentu chemicznego, który należało wykonać na oczach widowni. Zadanie doświadczalne wylosowała Karolina uczennica szkoły branżowej i ona też została zwyciężczynią Wielkiej Gry, drugie miejsce przypadło Justynie z klasy siódmej. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy oraz zostali zaproszeni na specjalny poczęstunek do pracowni chemicznej, natomiast widownię  w uznaniu za niebywały aplauz nagrodzono słodyczami. Imprezę rozpoczęto i zakończono odśpiewaniem „Warszawianki”   ( Maria Skłodowska w czasie studiów w Paryżu brała udział w spektaklach studenckich, w których sugestywnie interpretowała słowa tej pieśni). Uczniowie przygotowując się do uczestnictwa w grze korzystali z nowoczesnych źródeł informacji jak i tradycyjnych (zbiory biblioteczne): książka Ewy Curie „Maria Curie” czy książka Heleny Bobińskiej „Maria Skłodowska Curie”. Imprezę przygotował Zespół Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych, natomiast oprawę techniczną, nagłośnienie, projekcję zdjęć i map zapewnił Pan Tomasz .