XVI Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

Istota konkursu sprowadza się do tego
by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma zorganizowali XVI Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych. Celem Konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego.
Dnia 21 listopada 2018r. w Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Nysy, Kędzierzyna – Koźla, Kluczborka, Prudnika, Głogówka oraz Leśnicy. W Konkursie wzięło udział 19 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 11 zadań opracowanych przez organizatorów a opartych na umiejętności logicznego myślenia.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań komisja wyłoniona wśród opiekunów przyznała trzy pierwsze miejsca dla najlepszych a pozostali uczniowie dostali wyróżnienia.
Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do słodkiego wspólnego poczęstunku, który przygotował Pan Rafał Domeredzki z Piekarni Osiedlowej w Strzelcach Opolskich.
Sponsorami tegorocznego XVI Wojewódzkiego Gier Logicznych były:

 Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy
 Urząd Miasta i Gminy Leśnica
 Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu
Małgorzata i Andrzej Podyma