Sto pytań do… czyli niecodzienna profilaktyka

Niecodzienne zajęcia profilaktyczne dla uczniów SOSW  przeprowadziła aspirant Anna Kutynia z zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii strzeleckiej komendy . W niezwykle przystępny i interesujący sposób przedstawiła naszym uczniom problematykę środków psychoaktywnych, szczególnie skutków prawnych ich posiadania i zażywania. Pani aspirant wyjaśniła nam zawiłości przepisów kodeksu karnego, a także rozwiała wiele szkodliwych mitów oraz obiegowych i nieprawdziwych przekonań dotyczących narkotyków. Dużo czasu poświęciła omówieniu kwestii dopalaczy i niebezpieczeństw związanych z ich zażywaniem. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, z jakich substancji produkowane są te zakazane środki (m.in. z detergentów do mycia toalety oraz trutki na szczury…tak, tak!) oraz że nawet jednokrotne ich zażycie może prowadzić do uzależnienia lub bardzo drastycznych problemów zdrowotnych, w tym śmierci. Uczniowie wykazali żywe zainteresowanie tematem, zasypując prowadzącą pytaniami. Na wszystkie uzyskali wyczerpujące odpowiedzi, zilustrowane sytuacjami zaczerpniętymi „z życia”. Pani aspirant podawała wiele przykładów negatywnych zachowań młodych ludzi, skutkujących poważnymi konsekwencjami prawnymi. Spotkanie uczniów SOSW  z panią aspirant było niezwykle ciekawe i bardzo potrzebne.

. Przecież nic tak nie chroni przed błędami jak rzetelna wiedza.