Szlakiem szopek bożonarodzeniowych

Klasy Pu w dniu 4 stycznia 2018r. były na wycieczce w Wysokiej i w Górze św. Anny zorganizowanej przez p. J.Reczek. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia ruchomej szopki w kościele w Wysokiej. Wszyscy byli zauroczeni efektami pary, wody i dźwięku oraz licznymi postaciami. W bazylice annogórskiej oglądali dużą szopkę, która swoją wielkością zajmowała cały ołtarz główny. Uczniowie oglądali również wystawę w muzeum misyjnym, gdzie były wystawione przedmioty przywiezione przez misjonarzy z Boliwii.