Wycieczka uczniów klasy III SP i II-III PDP

19 maja 2016 rok uczniowie klasy III SP oraz II – III PdP przy ZPO w Leśnicy udali się na wycieczkę do Góry Św Anny.

Celem wędrówki było poznane ciekawych miejsc w Górach Opawskich, wspólna zabawa na świeżym powietrzu oraz wędrówka piesza ścieżką dydaktyczną w dawnym kamieniołomie Nefelitów.

Po dojechaniu do Góry Św. Anny uczniowie zabrawszy swoje plecaki ruszyli na trasę gdzie łagodnym i długim zboczem mogli dojść do Geoparku. Po ponad godzinnej wędrówce udali się do amfiteatru skalnego gdzie mogli zjeść drugie śniadanie.

Po odpoczynku cała grupa ruszyła na szlak w kierunku Muzeum Czynu Powstańczego. Trasa była wytyczona w taki sposób, aby znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych i historycznych.

Wspaniała pogoda dostarczyła uczestnikom wielu wrażeń oraz przybliżyły wiedzę o historii, życiu zwierząt i roślin w Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny. Wycieczka zorganizowana została przez: M. Szymkowiak, A. Wiener oraz M. Podyma