„Dla chcącego nic trudnego” Erazm z Rotterdamu czyli Erasmus + w ZPO

W dniach 21 – 23 września 2015r. w Luksemburgu doszło do spotkania beneficjentów programu Erasmus + „Europejski paszport zawodowy”.

Wzięli w nim udział koordynatorzy, a jednocześnie pomysłodawcy projektu z 7 szkół specjalnych:
1.Niemcy (Rudolstadt) – Foerderzentrum J.H. Pestalozzi
2.Niemcy (Schweich) – Levana Schule
3.Luksemburg (Echternach)- Centre d’Education différenciée Echternach
4.Czechy (Stribro) – Základní škola
5.Chorwacja (Pula) – Škola za odgoj i obrazovanje
6.Polska (Leśnica) – Zespół Placówek Oświatowych
7.Polska (Puck) – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Z ramienia ZPO reprezentowały nas koordynatorki Małgorzata Lepich i Ewa Przybyłek – Prus.