Realizowane projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS + 2016-2018

„Europejski paszport zawodowy”

 

 

 

ERASMUS + 2018-2020

„ Rozwijanie osobowości uczniów przy pomocy aktywizowania w czasie wolnym”

 

 

 

 

#PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW