Grupy wychowawcze

Grupy wychowawcze

Jesteśmy całodobową placówką szkolno-wychowawczą, służącą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym i ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Pomagamy dzieciom i młodzieży w kształtowaniu talentu, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom czkającym na nich w dorosłym życiu.

Internat stanowi integralną część Ośrodka. Zapewnia całodobową opiekę uczniom pobierającym naukę poza miejscem swojego zamieszkania.                                                                                           

W chwili obecnej nasz internat zamieszkuje około 40 wychowanków, którzy tworzą 3 grupy wychowawcze ( 2 męskie i 1 żeńska ). Każda grupa ma do swojej dyspozycji dobrze wyposażoną świetlicę, która jest miejscem nauki i wypoczynku oraz pełny aneks sanitarny.

Młodzież mieszka w funkcjonalnych i estetycznie urządzonych 3-4 osobowych pokojach.

Na terenie internatu znajdują się także: mini siłownia, sala zabaw i dyskotek oraz kuchnia dydaktyczna. Młodzież pod opieką wychowawców ma również dostęp do obiektów sportowych tj. sali gimnastycznej.

Opiekę nad młodzieżą sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, których wspiera zespół psychologiczno-pedagogiczny. Codzienna praca jest szczegółowo zaplanowana. Proponowane zajęcia uwzględniają potrzeby, możliwości i zainteresowania każdego dziecka. Wychowawcy dbają, aby wszyscy czuli się w internacie bezpiecznie, pomagają w różnych sprawach i sytuacjach, starają się również o to, aby czas wolny młodzież spędzała miło i pożytecznie. W tym celu organizowane są różnorodne imprezy, uroczystości, konkursy, wycieczki, dyskoteki, zawody sportowe oraz wiele innych atrakcji. Wszystkie zabiegi nauczycieli-wychowawców mają na celu jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do przyszłego, dorosłego życia i jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Na co dzień uczymy naszych podopiecznych troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności oraz nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych wychowanków.

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań, których oferta jest bardzo bogata  i różnorodna, tak więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wychowankowie wdrażani są do samorządności i odpowiedzialności. W tym celu prężnie działa Samorząd Internatu, który każdego roku inicjuje wiele pożytecznych akcji, zabaw i imprezo charakterze edukacyjnym.

Korzyści wynikające z pobytu w internacie:

– mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły.

– wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać określonych zasad obowiązujących w internacie. Wychowawcy przejmują tutaj rolę Waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie 🙂

– pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 🙂

Nasza szkoła oferuje możliwość bezpłatnego zakwaterowania uczniów w naszym internacie. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci ponoszą jedynie koszty wyżywienia, których wysokość jest ustalana na podstawie dochodów rodziny.