Szkolne „Święto kwiatów”.

W dniu 9 maja 2024r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy uczestniczyli w „Święcie kwiatów”. Szkolne święto jest kolejnym etapem działania w ramach proekologicznego projektu edukacyjnego „Nasza ziemia”.

W tym dniu realizowaliśmy tematy związane z problemem zaniku bioróżnorodności – zwłaszcza roślin i owadów (zapylaczy).

Każda klasa miała do wykonania zadania zgodnie z przygotowaną kartą pracy.

Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, układali rozsypanki wyrazowe oraz stworzyli na korytarzu II-go piętra szkoły piękną wielobarwną łąkę.

Następnie wszyscy uczestnicy święta udali się do ogrodu szkolnego, gdzie czekały na nich praktyczne zadania do wykonania tzn.: siew nasion kwiatów, sadzenie rozsady kwiatów oraz odpowiedzi na pytania dotyczące roślinności występującej w szkolnym ogrodzie.

Uwieńczeniem święta był przygotowany dla uczniów „mały poczęstunek”.

Szkolnemu świętu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, miła atmosfera oraz zaangażowanie uczniów. Wszyscy uczestnicy warsztatów bezbłędnie i z zapałem wykonywali przydzielone im zdania.

Dzięki metodzie praktycznego działania przybliżyliśmy uczniom tak ważny temat zaniku bioróżnorodności.