KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym poświęconym tematyce ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanym przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Program był podzielony na cztery misje, które należało zrealizować:

  • Misja Szkoła. Na tropie zmian klimatycznych.
  • Misja Dom. Na tropie eko nawyków.
  • Misja Sklep. Na tropie mądrych zakupów.
  • Misja Las. Na tropie roślin i zwierząt.

W ramach każdej z realizowanych misji dzieci wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii, dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu.