Przygoda z historią dobiegła końca

15 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie zajęć w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajmy historię naszej szkoły”.

Innowacja była realizowana w okresie od marca 2015 do czerwca 2016r. Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych (z naciskiem na sferę językową) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. W ramach innowacji cyklicznie odbywały się wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia plastyczne i inne, podczas których uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie informacyjne. Uczestnictwo w projekcie zachęciło młodzież naszej szkoły do pogłębiania wiedzy na temat Ośrodka i najbliższego środowiska. Realizowane zajęcia były okazją do utrwalania norm i zasad społecznych w komunikacji interpersonalnej. Proponowane zadania zachęcały uczniów do twórczej aktywności słownej i rozwijały poczucie sprawczości poprzez samodzielne podejmowanie zadań.

Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością , pomysłowością i cierpliwością w realizacji stawianych przed nimi zadań. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i płyty z pamiątkową prezentacją multimedialną. Całość zakończyła się uroczystym spotkaniem ze słodkim poczęstunkiem. Najlepszym podsumowaniem innowacji może być stwierdzenie uczniów: „ Teraz będziemy patrzeć na naszą szkołę innymi oczami”.