​Warsztaty „Planowanie kariery zawodowej” w Niwkach

W ramach niedawno zakończonego projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” pięciu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 uczestniczyło pod koniec października w warsztatach „Planowanie kariery zawodowej” w Niwkach. Oprócz ciekawych zajęć ze specjalistą ds. planowania kariery zawodowej panią Agnieszka Łabno, w ramach warsztatów, odbył się konkurs na e-Portfolio zadaniem, którego była promocja własnej osobowości ucznia, jego zainteresowań i mocnych stron. Konkursem objęci byli uczniowie wszystkich szkól specjalnych z naszego województwa. Dużym sukcesem było więc zajęcie III miejsca przez Marcina Józefa, ucznia klasy III a ZSZ, w w/w konkursie.

Marcin Jozef potrfolio (1)

Iza Duda potrfolio