Kadra Zespołu Placówek Oświatowych


W szkole opiekę nad uczniami i wychowankami sprawuje 57 nauczycieli i wychowawców. Są to nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym i posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

Kadra zarządzająca:

mgr Ryszard Baszuk - dyrektor Ośrodka

mgr Mirosława Horzela-Skrzypek -wicedyrektor d/s MOW

mgr Tadeusz Leśko -wicedyrektor Ośrodka d/s SOSW

mgr Joanna Gągalska- kierownik  MOW



Nauczyciele:
 1. Augustyniak Marek
 2. mgr Bednarek Waldemar
 3. mgr Bratek Mirosław
 4. mgr Browarska Mariola
 5. mgr Chojecka Dorota
 6. mgr Dziergas Anna
 7. mgr Góra Anna
 8. mgr inż. Hajduk Bogdan
 9. mgr inż. Hajduk Ewa
 10. mgr Hemon Alina  
 11. mgr Janicka Sylwia
 12. mgr Jankowska Marta
 13. mgr Knet Karina
 14. mgr Kossakowski Sławomir
 15. mgr Kubiszok Ewa
 16. mgr Lepich Małgorzata
 17. mgr Maciaszczyk Alina
 18. mgr Malcherczyk Jan
 19. mgr Podyma Andrzej
 20. mgr Podyma Małgorzata
 21. mgr Przybyłek-Prus Ewa
 22. mgr Reczek Joanna
 23. mgr Siciak Tomasz
 24. mgr Sklebic Maria
 25. mgr Szymkowiak Marzena
 26. mgr Florek Tatiana
 27. mgr Urbaniec Joanna
 28. mgr Walichowski Marek
 29. Zielińska Małgorzata
Wychowawcy internatu:

 1. mgr Baszuk Iwona
 2. mgr Botor Danuta
 3. mgr Frystacka Estera
 4. mgr Dobrowolski Andrzej
 5. mgr Janik Agnieszka
 6. mgr Janiszewski Przemysław
 7. mgr Kamiński Marcin
 8. mgr Kita Aleksandra
 9. mgr Konobrocka - Mikulska Agnieszka
 10. mgr Kremser – Kossakowska Dorota
 11. mgr Lejżak-Janiszewska Barbara
 12. mgr Marczewska Krystyna
 13. mgr Martuszewska Izabela
 14. mgr Motyka Tomasz
 15. mgr Olejnik Danuta
 16. mgr Szajna Ewelina
 17. mgr Tryczyńska Joanna
 18. mgr Wieczorek Katarzyna
 19. mgr Witek Paweł
Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną oraz opieką
 1. mgr Kremser Anna-pedagog szkolny
 2. mgr Nowak Danuta-pedagog szkolny
 3. mgr Murlowska Monika-psycholog
 4. mgr Piwowar Karolina-psycholog
 5. mgr Proczka-Śnieżek Zofia-psycholog
 6. mgr Wiener Anita-logopeda
 7. mgr Gruszkowska Ewelina-opieka w świetlicy
W Ośrodku zatrudnionych jest 31 pracowników administracji i obsługi.